چشم انداز

آرمان انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آرین، بهبود زندگی بیماران مبتلا به سرطان از لحاظ روحی، جسمی و معیشتی از طریق ارائه ی خدمات درمانی جامع بدن، ذهن و روح، جذب حمایت های بشردوستانه ی ملی و بین المللی و ارتقای آگاهی جامعه از طریق آموزش و اطلاع رسانی می باشد.

ماموریت و اهداف

انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آرین، موسسه ای مردم نهاد، غیر سیاسی و غیرانتفاعی می باشد که تمرکز اصلی آن بر آموزش، توانمندسازی، حمایت و انگیزه بخشی به تمامی بیماران مبتلا به سرطان در شهرستان آمل و خانواده های آنان می باشد. محورهای فعالیت انجمن آرین در جهت تحقق چشم انداز سازمانی شامل موارد زیر می باشد:

  • ارائه خدمات درمانی و تشخیصی جامع کیفی و در چارچوب استانداردهای ملی و بین المللی به بیماران مبتلا به سرطان در جهت مبارزه و یا کنترل سرطان در طول مدت درمان و بعد از آن از طریق همکاری با کلیه مراکز پزشکی و درمانی سراسر کشور به همراه ارائه کمک های روحی و معیشتی به بیماران و خانواده های آنان
  • برنامه ریزی جامع برای جذب کمک های همیارانه مالی و غیرمالی در سطح فردی و سازمانی
  • آگاهی رسانی و آموزش افراد جامعه در جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری سرطان و یا تشخیص زودهنگام آن
  • صداقت و پاسخگویی کلیه ی همیاران و کارکنان انجمن در قبال عملکرد فردی و تیمی و در جهت حفظ اعتبار و اعتماد خیرین و سازمان های بشردوستانه
  • تلاش برای بهبود و پیشرفت مستمر در همه ی سطوح سازمانی با استقبال از ایده ها و نظرات خلاقانه و کارآمد در کنار ارائه ی خدمات پایدار