کمک های مالی و معیشتی :
این بار خانواده آرین برای کمک به زندگانی و معیشت عزیزان به صورت ماهیانه و سالیانه با اهدای سبد کالای غذایی، اقلام ضروری و مورد نیازمددجویان را در برنامه ی کاری خود قرار داده اند وعلاوه برسبد کالای مورد نیاز مددجویان به تامین نیازهایشان بر اساس مایحتاج و ملزومات از جمله : نیازهای تحصیلی ، جهیزیه، اقساط ضروری و … برمبنای کارشناسی واحد مددکاری، با حمایت و پشتیبانی خیرین برعهده میگیرند.