خدمات پزشکی و درمانی انجمن آرین :

انجمن آرین در جهت تسهیل پذیرش شرایط جدید بیمار در واحد روانشناسی با یاری پزشکان مجرب، موقعیتی را فراهم نموده تا مددجویان و خانواده هایشان آگاهی بهتر و مطلوب تری نسبت به بیماری و روند درمان خود پیداکنند و با افزایش امید به زندگی جهت بهبود و توانمند سازی خانواده مددجویان در راستای کنترل بحران، برای ادامه ی حیات، تحت پوشش خود قرار می دهد.همچنین این مجموعه دارای تجهیزات پزشکی اهدایی از جانب خیرین و نیکوکاران محترم ائم از دستگاه اکسیژن ساز، ساکشن، تخت، ولیچیر و … می باشد که به بیماران مبتلا به سرطان و غیرسرطان به صورت امانی تقدیم می کند.